Koszty

Notariusz przy dokonywanych czynnościach, w zależności od rodzaju czynności, pobiera następujące opłaty:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych (ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych),
  • podatek od darowizn (ustawa o podatku od spadków i darowizn),
  • opłatę sądową (ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych),
  • taksę notarialną wraz z podatkiem VAT w stawce 23% (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej),
  • opłatę za wpis w Rejestrze Spadkowym (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza albo sąd).