Kancelaria Notarialna w Krakowie

W naszej Kancelarii zajmujemy się sporządzaniem umów dotyczących nieruchomości, zarówno lokalowych jak i gruntowych. W szerokim zakresie zajmujemy się również prawem handlowym, poprzez zakładanie spółek, sporządzanie protokołów Zgromadzeń Wspólników, jak również sprzedażą udziałów w spółkach.

Dokonujemy także czynności dotyczących wspólnot mieszkaniowych.
Na Państwa życzenie sporządzamy testamenty, akty poświadczenia dziedziczenia, pełnomocnictwa. Dla bezpieczeństwa obrotu przy dokonywaniu płatności środkami własnymi możecie Państwo korzystać z instytucji depozytu notarialnego.

Iwona Palmirska

notariusz Iwona Palmirska

W 1999 roku ukończyliśmy Wydział Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W tym samym roku rozpoczęliśmy aplikację notarialną, którą ukończyliśmy po 3 latach. W 2002 roku otrzymaliśmy powołanie na stanowisko asesora notarialnego, a w 2005 roku na notariusza.

W lutym 2006 roku zostaliśmy wspólnikami spółki cywilnej, a od 1 stycznia 2009 roku tworzymy spółkę dwuosobową.

Tadeusz Szeliga

notariusz Tadeusz Szeliga